Dags att ta på vandrarkängorna!

Dags att ta på vandrarkängorna! Den 12 juli arrangerar vi sommarens första…


Marinbiologer stöttar projektet

Marinbiologer stöttar projektet Framhåll alla samhällsvärden som ett öppet…


Vi har en skiss på rörbro

Vi har en skiss på rörbro Hur sundet ska passera Rådmansövägen är en avgörande…


Vi skjuter upp årsmötet

Vi skjuter upp årsmötet Som väntat har styrelsen beslutat att skjuta upp årets…


Vi planerar för årsmötet

Vi planerar för årsmötet Till alla som undrar hur det blir med föreningens…


Möte med kommundirektören

Möte med kommundirektören I början av februari träffade två styrelseledamöter…


Tidigt intresse för sundet

Stort intresse på Rådmansödagen I en kasse i källaren hittade vår…


Tack för allt stöd - och kolla in de fina bilderna!

Tack för allt stöd – och kolla in de fina bilderna! Så här på väg in i ett…


Fokus på miljön

Fokus på miljön Projektet att öppna Nenningesund har fått ett tydligare…


Föreningen Nenningesund

Här finns höstens protokoll

Här finns höstens protokoll Styrelsen lägger löpande ut alla protokoll från…