Vi har spännande nyheter att berätta på årsmötet

Missa inte vårt årsmöte imorgon, söndag 18 juni. Vi startar kl 11.00 och håller till i Rådmansö kyrkas församlingshem. På mötet kommer vi att berätta om en ny samarbetspartner som kan ta på sej huvudmannaskapet för projektet och hjälpa oss att driva det framåt. Vi bjuder också på fika!

Huvudmannaskapet är en helt avgörande fråga för att komma vidare med ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få öppna Nenningesund. Som en liten ideell förening ser vi inte oss själva som ett alternativ, det behövs en starkare intressent som både kan hjälpa till att driva projektet och ha en långsiktigt ambition. Efter att Norrtälje kommun avvisat vår hemställan om att de skulle vara en del i ett huvudmannaskap har styrelsen fokuserat på att ta kontakt med lokala företagare för att hitta en lösning. Och nu har en väldigt spännande intressent dykt upp som har ett genuint intresse att öppna sundet. En representant för denna samarbetspartner kommer att delta på morgondagens möte.

Ur styrelsens synpunkt kan detta bli en vändpunkt för projektet och vi tror att sannolikheten för att uppfylla vår förenings vision att öppna porten till Roslagens skärgård nu får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Självklart återstår en lång resa. Och hur arbetet med att driva projektet framåt ska se ut vet vi ännu inte i detalj. Men vi ser att detta är den öppning vi väntat på för att fortsätta driva projektet.

Så kom till mötet för att höra mer om detta – och om året som gått.

 

Här finns verksamhetsberättelsen för 2022