Dags för årsmöte 18 juni!

Vi kallar härmed alla medlemmar till årsmöte söndagen den 18 juni i Rådmansö kyrkas församlingshem kl 11.00. Även ni som är intresserade av projektet, men inte medlemmar  är välkomna för att höra hur vi ser på framtiden för projektet.

Unde hösten 2022 och våren 2023 har styrelsen arbetat fram en ny strategi för att komma vidare med den avgörande frågan om huvudmannaskap för projektet att öppna Nenningesund. Vi ska nu se om vi kan få hjälp av lokala företagare.

Ni kan redan här läsa hela verksamhetsberättelsen för 2022.

Verksamhetsberättelse 2022

Missa inte heller vår vårvandring lördagen den 20 maj. Mer information om den finns här.