Om föreningen

Föreningen Nennngesund är en ideell förening som arbetar för att öppna Nenningesund. Medlemmarna består av både fastboende och fritidsboende i området kring sundet. Vi har ca 210 betalande familjer. Eftersom medlemskapet är kollektivt döljer sig alltså ännu fler individer där bakom.

Vi arbetar också aktivt för att engagera lokala företagare i projektet och har bl a stöd av Rådmansö – Frötuna företagarförening. Föreningen startades i sin nuvarande form 2007 av några lokala entusiaster, andra försök att öppna sundet har funnits tidigare, en pådrivande grupp ha bl a Flottans Män i Norrtälje varit.

Styrelsen 2020

Ordförande
Ann Axelsson, Nenninge

Ledamöter
Staffan Persson, Nenninge
Bjarne Bjurström, Hattsundet
Mats Öhlin, Nenninge
Christina Söderman, Nenninge
Johan Bergendorff, Nenninge
Gunnar Berg, Håtö

Suppleanter
Birger Winbladh, Hattsundet
Tor Sjölinder, Västanvik
Anders Börjegård, Räfsnäs
Mikael Morén, Björknäs

Revisorer 1 år
Göran Nygren, Nenninge,
Calle Eriksson, Nenninge, revisorssuppleant

Valberedning 1 år:
Gunnar Fagerberg, Nenninge, sammankallande
Christoffer Johansson, Nenninge
Yvonne Jansson, Västanvik

Verksamhetsberättelse 2019