Om föreningen

Föreningen Nennngesund är en ideell förening som arbetar för att öppna Nenningesund. Styrelsen består av både fastboende och fritidsboende i området kring sundet och Norrtälje. Vi har ca 300 medlemmar som stöttar projektet och ca 1250 personer har skrivit på vår namninställning. Vill du också att porten till Roslagens skärgård ska öppnas – skriv då på här: Namninsamling.

Styrelsen 2022

Ordförande
Ann Axelsson, Nenninge

Ledamöter
Staffan Persson, Nenninge
Bjarne Bjurström, Hattsundet
Mats Öhlin, Nenninge
Christina Söderman, Nenninge
Gunnar Berg, Håtö
Peter Terpstra, Nenninge

Suppleanter
Tor Sjölinder, Västanvik
Anders Börjegård, Räfsnäs
Mikael Morén, Björknäs

Revisorer
Göran Nygren, Nenninge,
Calle Eriksson, Nenninge, revisorssuppleant

Valberedning
Christoffer Johansson, Nenninge
Yvonne Jansson, Västanvik
Daniel Matthies

Verksamhetsberättelse 2021