Alla dokument från årsmötet

Om ni missade vårt årsmöte den 18 juni så kan ni ta del av all dokumentation här.

Verksamhetsberättelse med ekonomirapporter

årsmöte 2023, presentation i pdf-format