Karta som visar var sundet gick

Vi får ofta frågan när sundet senast var farbart. Vi tror att det bästa svaret på det är runt förra sekelskiftet. Nu har vi också hittat en karta från tidigt 1900-tal där sundet finns tydligt utmarkerat.

Det fullständiga namnet på kartan som vi hämtat från Lantmäteriet är ”1901-1905 Häradsekonomisk karta”. På en reviderad karta från 1938 är sundet visserligen utmärkt, men denna karta är väldigt översiktlig och när vi zoomat in på området för sundet blir det svårt att bedöma vad det där strecket innebär.

Vi har genom åren hört berättelse om folk som ska ha rott i sundet så sent som på 70-talet, medan andra källor som bott i området länge menar att det inte alls kan stämma och att det där med farbart vid förra sekelskiftet gäller.  Att det under åren stått vatten i delar av sundet är ju däremot möjligt och troligt. Och på senare år har det ju skett i allt större utsträckning på båda sidor av Rådmansövägen.

Vi vet också att det fanns en trumma under vägen ända fram till 70-talet. Den satte dåvarande Vägverket igen när den tunga trafiken som gick där innan E18 fanns, hade medfört för mycket påfrestningar. Det innebar också ett definitivt stopp för vattnet.

Tanken är att sundet återigen ska öppnas i sin ursprungliga sträckning, så långt det är möjligt. Studerar man kartan från början av 1900-talet slås man av att inloppet på den västra sidan då var stort, som en liten vik i viken, detta kan ju också förklara varför det är så blött i markerna där. En markundersökning vi gjort visar att man måste stötta sundet för att kanterna inte genast ska rasa.

Vi har sedan tidigare också en karta från 1770-talet där inloppen så klart är ännu vidare, på båda sidor. Men sundet har en dokumenterad ännu längre historia, det omnämns i Kung Valdemars Jordebok som en del av densammes segelled från 1100-talet.

Karta över Häraden som gällde från 1901 – 1905. Det som benämns som Ladviken är vad vi kallar Öjaren i dag och Sjöstugan heter Blomsterholmen. Laxskärsudden kallas idag Norrnäset. Inloppet på den västra sidan var en liten havsvik i sej. 

Denna karta är från 1938. Upplösningen av den stora originalkartan är dessvärre låg så när vi zoomar in på sundet blir det väldigt oskarpt. Det är dock tydligt utmärkt, men våra källor som bott länge i området menar att det vid denna tiden inte alls var farbart.

Denna är från 1978 och här är området nu mark och våtmark. 

Den äldsta kartan vi hittat är från 1770.