Skriv på vår namninsamling

Nu behöver vi allas stöd! Hjälp oss gärna att sprida detta till alla som kan tänkas dela vår vision. Vi står inför ett viktigt avgörande där vi behöver visa att det är många som vill ha ett öppet Nenningesund!

Stötta Nenningesund

Föreningen Nenningesund

Föreningen Nenningesund vill  öppna vattenvägen som skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet är tänkt att gå i sin forna sträckning söder om Södersvik i Norrtälje kommun och innebär en skyddad inre farled  hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund. Det skulle främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde. Allmänhetens stöd till projektet är avgörande, så ett medlemskap betyder mycket. Nu går det också bra att swisha årsavgiften.

Bli medlem i föreningen

Här står projektet i dag

Föreningen jobbar med att sammanställa en ansökan till Mark- och miljödomstolen om att få tillstånd att öppna Nenningesund. Efter att ha genomfört en geoteknisk undersökning (som vi fått EU-stöd till) fokuserar vi nu på två frågor: finansiering och ombyggnaden av Rådmansövägen där sundet ska passera.  Här daterar vi regelbundet upp statusen för vårt projekt.

Läs mer om projektet

Lokala krafter stöttar projektet

Ett öppet Nenningesund skulle vara till nytta och glädje för boende i området, för besökare och för lokala företag. Därför är det  också många som stöttar vårt arbete, bland annat de här föreningarna och organisationerna:

  • Rådmansö-Frötuna företagareförening
  • Visit Roslagen
  • Rådmansö hembygdsförening

Här har vi listat några av de föreningar och organisationer som stöttar oss: Lokalt stöd