Skriv på vår namninsamling

Ett starkt stöd från allmänheten är avgörande för att vår vision att öppna Nenningesund ska bli verklighet. Skriv på vår namninsamling för att hjälpa till!

Stötta Nenningesund

Föreningen Nenningesund

Föreningen Nenningesund vill  öppna vattenvägen som skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet är tänkt att gå i sin forna sträckning söder om Södersvik i Norrtälje kommun och innebär en skyddad inre farled  hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund. Det skulle främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde. Allmänhetens stöd till projektet är avgörande, så ett medlemskap betyder mycket. Nu går det också bra att swisha årsavgiften.

Bli medlem i föreningen

Här står projektet i dag

Efter att fastighetsutvecklaren Index Residence köpt marken där Nenningesund ska gå och tagit på sig huvudmannaskapet för att driva frågan om att öppna sundet ser styrelsen som sin största uppgift att informera om hur projektet fortskrider. Index Residence planerar att utveckla en hotell – och destinationsverksamhet där Nenninge Gård, med tillhörande mark och skog, idag ligger. Man planerar också att bygga ett antal villor nära området där sundet ska gå. Styrelsen har delat allt det underlag vi tagit fram för att sammanställa en ansökan till Mark- och miljödomstolen med Index Residence, som exempelvis den omfattande markundersökning som visar att sundet måsta stöttas (som vi fått EU-stöd till). Vi ser att ett öppet sund skulle passa mycket väl in i planerna för området och har stora förhoppningar om att visionen om ett öppet sund nu kan bli verklighet, Index Residences planer är dock ännu i ett startskede.

Lokala krafter stöttar projektet

Ett öppet Nenningesund skulle vara till nytta och glädje för boende i området, för besökare och för lokala företag. Därför är det  också många som stöttar vårt arbete, bland annat de här föreningarna och organisationerna:

  • Rådmansö-Frötuna företagareförening
  • Visit Roslagen
  • Rådmansö hembygdsförening
Läs mer om projektet