Välkommen till Föreningen Nenningesund

Föreningen Nenningesund arbetar för att öppna den historiska vattenvägen som skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet är tänkt att gå i sin forna sträckning en kilometer söder om Södersvik i Norrtälje kommun och innebär en skyddad inre farled för småbåtar hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund. Det skulle främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde.
Föreningen jobbar i nuläget med en ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Om föreningenBli medlem

En bild av hur sundet kan bli

Föreningen har tagit fram en illustration av hur det västra inloppet skulle kunna se ut med ett återöppnat Nenningesund. Den är gjord utifrån en drönarbild av nuläget. I detta skede är bilden en idéskiss, exakt hur det blir i verkligheten tas fram i samband med projekteringen. Du hittar både Före- och efter-bilden här under bilder/kartor i menyraden.

Vandring med kommunen

Torsdagen den 6 oktober vandrade kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Falk (S) och kommunalrådet Berit Jansson (C), ordförande i kommunens Teknik och klimatnämnd, längs det tänkta Nenningesund tillsammans med några i föreningens styrelse. Syftet var att de skulle få en mer konkret bild av projektet.