Välkommen till Föreningen Nenningesund

Föreningen Nenningesund arbetar för att öppna den historiska vattenvägen som skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet är tänkt att gå i sin forna sträckning en kilometer söder om Södersvik i Norrtälje kommun och innebär en skyddad inre farled för småbåtar hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund. Det skulle främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde.

Bli medlem

Sundet har en lång historia

Nenningesund är ett naturligt sund som också har en lång historia. Sundet finns utmärkt i Kung Valdemars segelled från 1200-talet. På 1600-talet rensade Gustaf II Adolf upp sundet och det var denna väg som ryssarna tog efter att de bränt Norrtälje i de så kallade rysshärjningar 1719. Läs mer här:Historia