Välkommen till Föreningen Nenningesund

Föreningen Nenningesund arbetar för att öppna den historiska vattenvägen som skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet är tänkt att gå i sin forna sträckning en kilometer söder om Södersvik i Norrtälje kommun och innebär en skyddad inre farled för småbåtar hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund. Det skulle främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde.
Föreningen jobbar i nuläget med en ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Om föreningenBli medlem

En bild av hur sundet kan bli

Föreningen har tagit fram en illustration av hur det västra inloppet skulle kunna se ut med ett återöppnat Nenningesund. Den är gjord utifrån en drönarbild av nuläget. I detta skede är bilden en idéskiss, exakt hur det blir i verkligheten tas fram i samband med projekteringen. Du hittar både Före- och efter-bilden här under bilder/kartor i menyraden.

Datum för årsmöte satt

Lördagen den 25 mars är det dags för årsmöte. Vi håller som vanligt till i Rådmansö kyrkas församlingshem och vi startar kl 14.00. Vi hälsar alla medlemmar och alla intresserade välkomna.