Välkommen till Föreningen Nenningesund

Föreningen Nenningesund arbetar för att öppna den historiska vattenvägen som skulle göra Rådmansö till en ö igen. Sundet är tänkt att gå i sin forna sträckning en kilometer söder om Södersvik i Norrtälje kommun och innebär en skyddad inre farled för småbåtar hela vägen från Furusunds skärgård till Öregrund. Det skulle främja det lokala näringslivet, förbättra vattenmiljön och skapa ett trevligt friluftsområde.
Föreningen jobbar i nuläget med en ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Om föreningenBli medlem

Träffa föreningen i sommar

Vi kommer som tidigare år att vara med på Rådmansödagen i Gräddö den 1 juli för att informera om projektet Nenningesund. Den 15 juli kommer vi också att anordna den årliga vandringen i området där sundet ska gå. Missa inte detta om ni är intresserade av att stödja vårt arbete eller vill veta mer.

Vi vill ha fler medlemmar!

Vi i styrelsen är övertygade om att det finns många fler potentiella medlemmar till vår förening och att många föreningar vill stötta vårt arbete. För att kunna visa på detta stöd ska vi genomföra en informations- och medlemskampanj i början av sommaren. Vi kommer också att ha informationsmöten med tomtföreningar och båtklubbar samt kontakta lokala företag. Vet du någon som vill ha mer information om projektet – mejla då till info@nenningesund.se.