Vi vill rikta ett stort tack till Görla företagsby som beslutat bidra med 5 000 kronor till vårt arbeta att öppna Nenningesund.

Styrelsen deltog i deras årsmöte i april för att informera om vårt projekt. Detta som ett led i vår nya strategi att få stöd av lokala företagare.

Vi ser att det lokala stödet, från alla enskilda medlemmar, föreningar och företag är avgörande både för genomförande och förankring. Så ett stort tack till Görla företagsby för detta! Vi har i nuläget exempelvis behov av att datera upp vårt informationsmaterial – och då kommer detta bidrag väl till pass.

Vi vill också påminna om vårt eget årsmöte kommande söndag, 18 juni. Vi kommer att ha nya spännande planer att berätta om. Alla är välkomna, medlemmar samt alla intresserade.