Bilder från arrangemang och området

Här lägger vi ut bilder från vandringar och andra arrangemang vi har och från hur det ser ut i området. Du hittar också både gamla och nya kartor här.

Senaste vandringarna

Rådmansödagen 2024

Varje år delatr vi på Rådmansödagen i Gräddö hamn för att informera om projektet.

Drönarbilder över inloppen

Södra delen av Öjaren, sundets östra inlopp.

Södra delen av Öjaren, sundets östra inlopp, österut .

Höggarnsfjärden, västra inloppet, Rådmansövägen i förgrunden.

Höggarnsfjärden, västra inloppet, mot Gubbudden.

Höggarnsfjärden, sundets västra inlopp, med Hattsundet i bakgrunden.

Kartor

Den blå linjen visar sträckningen mycket ungefärligt.

Nenningesund skulle göra Rådmansö till en ö igen och skapa en inre farled som gör att båtar slipper runda Kapellskär.

På denna karta från 1770 ser man det ursprungliga sundet.

Vattnet finns här redan…