Nya inspel och och kontakter på vandring

Lördagen den 15 juli vandrade vi återigen längs sundet tillsammans med ett 15-tal intresserade. Denna gång kunde vi också gå i fåran öster om Rådmansövägen, där det är så tydligt att vattnet har huserat.

Fåran är lerig och vi får kliva över kvistar och nedfallna träd och vika undan en hel del sly. Men särskilt i början är känslan av en fåra och en ”vagga” den starkaste. Och eftersom planen är att öppna sundet i sin ursprungliga sträckning råder det här inga tvivel om var det skulle gå. På andra sidan vägen är det också tydligt när det står vatten i markerna – där ser man redan idag sundet genom en allé av alar. Andra delar av sträckning brukar vi härleda till vasstråk.

Varje vandring ger också nåt nytt. Denna gång var vår nye styrelseledamot Arne Jansson med och han och en trogen medlem kunde berätta att Rådmansövägen anlades i samband med en storsatsning på vägnätet efter andra världskriget. Innan dess var det den lilla snutten till grusväg som vi passerar på västra sidan under vandringen en del av vägen mot Gräddö. Då hade sundet redan mer eller mindre växt igen. mest troligt var det farbart fram till förra sekelskiftet.

På vandringen pratade vi också självklart om de nya förutsättningarna med fastighetsutvecklaren Index Residence som ny samarbetspartner.  Hur vi i styrelsen kommer att samarbeta med dem ska vi börja diskutera efter semestrarna.

Tack till all som deltog i vandringen, det är fint att se att intresset för sundet är aktivt och det uppstår alltid bra diskussioner och nya idéer. Denna gång kom bl a frågan om hur vi kan få ännu fler medlemmar upp. Och här kan vi jobba mer, men även detta handlar om hur vi lägger upp planen i höst.

Fåran öster om Rådmansövägen