Många positiva tillrop på Rådmansödagen

I lördags, den 1 juli, var delar av styrelsen som vanligt på Rådmansödagen i Gräddö hamn. Vi fick ett antal nya medlemmar och många det råder inga tvivel om att många vill ha ett öppet sund.

Det har blivit en tradition att man kan hitta oss på denna knalledag. I många år har vi varit på plats för att berätta om projektet och för att värva medlemmar och namnunderskrifter. Och responsen vi får har på senare år varit överväldigande positiv. För många blir det också tydligt vad vi vill göra och varför, när vi kan peka ut den felande länken på kartan – dvs sträckan vi vill öppna upp så att Nenningesund blir verklighet. De få kritiska röster vi möter är mest oroliga för störande båt- och skotertrafik, men även de som framförde detta kunde också se fördelarna.

Att vi har ett brett stöd visar också det stora antalet som skrivit på vår namninsamlingen, dessa tillsammans med våra medlemmar uppgår nu till 1300 personer. Stort tack till alla er! Vi är övertygade om att det även fortsättningsvis kommer att vara viktigt att vi kan visa på ett stort allmänintresse. Detta kommer att ha betydelse för Mark- och miljödomstolen och även vara viktigt i diskussionerna med Trafikverket. Även om vi nu också har en stark samarbetspartner i Index Residence.

Så – fortsätt stötta oss. och vill ni träffa oss så är nästa chans lördagen den 15 juli – då vandrar vi återigen längs sundet! Mer info kommer här på hemsidan.