Vi vandrade i strålande väder

Drygt fyrtio personer anslöt till vår första majvandring längs Nenningesund – så många har bara deltagit en gång tidigare, då efter Corona-isolering.

Vi fick ett strålande väder så området visade sej från sin allra bästa sida i den fina vårgrönskan. Och eftersom det fortsatt är mycket vatten i markerna blev det tydligt för alla var sundet har – och ska – gå. Det står mycket vatten på båda sidor av Rådmansövägen i den ursprungliga fåran.

Vandringarna är ett fint tillfälle att berätta om vad det krävs för att öppna sundet och hur vi i styrelsen jobbar för det. Vi lyfter även fram sundets långa historia och hur det skulle ge liv till de närmast omgivande vikarna.

Stort tack till alla som deltog i vandringen – det är alltid lika roligt och inspirerande att få prata om sundet och höra allas inspel. Och om ni missade detta tillfälle så håll utkik här på hemsidan efter fler vandringar i sommar.

Som alla som följer oss kanske noterat har det varit lite tyst från oss ett tag. Det beror på att vi samlat nya krafter och idéer efter att kommunen avvisat vår förfrågan om att vara del i ett huvudmannaskap. Men vi tror nu på en väg framåt där vi söker stöd av lokala företagare.

Om ni vill veta mer om detta så kom gärna på årsmötet den 18 juni. Vi håller till i Rådmansö kyrkas församlingshem och startar kl 11.00.