Läs om årsmötet

Den 31 mars höll föreningen årsmöte i Rådmansö kyrkas församlingshem. Hela…


Nya protokollet

Nu finns det senaste protokollet ute under fliken protokoll. Nästa styrelsemöte…


Kanalen redan på plats!

Den 18 december togs de här bilderna där Nenningesund är tänkt att gå. Det höga…


Nästa möte

Det nya årets första styrelsemöte håller föreningen den 24 januari i Flottans…


Senaste mötet

Den 19 december hölls senaste styrelsemötet. Där rapporterades bland annat att…


Nästa möte 19 december

Sista styrelsemötet för året håller föreningen den 19 december kl 18.30 i…


Positivt möte med kommunen

På senaste styrelsemöte rapporterades om ett möte som några av ledamöterna hade…


Nästa styrelsemöte

15 november är det dags för nästa styrelsemöte. kl 18.30. Denna gång på Mats…


Undersökningar av terrängen

Några av föreningen medlemmar har undersökt hur marken egentligen ser ut där…


Nästa möte

Oktober månads styrelsemöte hålls den 17:e kl 18.30 i Flottans mäns lokaler i…