Styrelsemöte 28 februari

På senaste styrelsemötet rapporterades bland annat att vi nu har en grundkarta…


Facebook

Föreningen finns nu också på facebook. Även där ska vi fortlöpande lägga ut…


Pengar från kommunen

Pengar frånNorrtälje kommun. Den 18 november mötte några av föreningens…


EU-ansökan

Föreningen har nyss skickat in en andra ansökan om bidrag till EU-programmet…


Styrelsemöte 19 januari

Den 19 januari träffas styrelsen i Flottans mäns lokaler i Norrtälje, kl 18.30.…


Möte med kommunen

Den 18 november ska några representanter för föreningen träffa Kjell Jansson,…