Januaris styrelsemöte ägnades till största del till att diskutera ansökan till Mark- och miljödomstolen. Rapporten är nu hos en advokatfirma som ska hjälpa oss att slutgranska den. Protokollet hittar du under fliken protokoll.