Nästa möte

Nästa styrelsemöte är den 5 mars kl 18.30 i Flottans mäns lokaler i Norrtälje.…


nytt protokoll

Januaris styrelsemöte ägnades till största del till att diskutera ansökan till…


Dags för styrelsemöte

Den 29 januari ses styrelsen för ett nytt möte i Flottans mäns lokaler i…


Nytt protokoll

Styrelseprotokollet för december finns nu ute under fliken protokoll.  


Nästa möte

Eftersom det har varit svårt att få ihop styrelsen i november så blir nästa…


Styrelsemötet framskjutet

Föreningens möte onsdagen den 14 november har skjutits fram eftersom så många…


Protokoll

På senaste styrelsemötet diskuterades hur föreningen ska gå till väga när vi…


Nästa möte

23 oktober är det dags för nästa styrelsemöte.


Läs om senaste mötet

Protokollet från septembers styrelsemöte finns nu under fliken protokoll.


Senaste mötet

Nu finns protokollet från augustis styrelsemöte under fliken protokoll. Där…