Senaste mötet

Nu finns protokollet från augustis styrelsemöte under fliken protokoll. Där…


Senaste protokollet

På senaste styrelsemötet konstaterades att en ansökan till Mark- och…


Nytt protokoll

Nu finns majs styrelseprotokoll att läsa under fliken protokoll.


Studiebesök

Vid nästa möte gör styrelsen ett studiebesök för att titta på muddringen vid…


Nästa styrelsemöte

Nästa möte för Nenningsunds styrelse hålls 2 maj i Flottans mäns lokaler i…


Läs om årsmötet

Den 31 mars höll föreningen årsmöte i Rådmansö kyrkas församlingshem. Hela…


Nya protokollet

Nu finns det senaste protokollet ute under fliken protokoll. Nästa styrelsemöte…


Kanalen redan på plats!

Den 18 december togs de här bilderna där Nenningesund är tänkt att gå. Det höga…


Nästa möte

Det nya årets första styrelsemöte håller föreningen den 24 januari i Flottans…


Senaste mötet

Den 19 december hölls senaste styrelsemötet. Där rapporterades bland annat att…