Nästa möte

Det nya årets första styrelsemöte håller föreningen den 24 januari i Flottans…


Senaste mötet

Den 19 december hölls senaste styrelsemötet. Där rapporterades bland annat att…


Nästa möte 19 december

Sista styrelsemötet för året håller föreningen den 19 december kl 18.30 i…


Positivt möte med kommunen

På senaste styrelsemöte rapporterades om ett möte som några av ledamöterna hade…


Nästa styrelsemöte

15 november är det dags för nästa styrelsemöte. kl 18.30. Denna gång på Mats…


Undersökningar av terrängen

Några av föreningen medlemmar har undersökt hur marken egentligen ser ut där…


Nästa möte

Oktober månads styrelsemöte hålls den 17:e kl 18.30 i Flottans mäns lokaler i…


Senaste mötet

På senaste styrelsemötet rapporterades det att kommunen har bett om ett möte…


Läs protokollet

Nu finns hela protokollet från styrelsemötet i augusti under protokoll i…


Mötet 10 augusti

På styrelsemötet den 10 augusti berättade ordföranden bland annat att arbetet…