Eftersom det har varit svårt att få ihop styrelsen i november så blir nästa möte på det redan inplanerade datumet 12 december.