Nu finns protokollet från augustis styrelsemöte under fliken protokoll. Där konstateras bland annat att vi förhoppningsvis kan besluta om att lämna in ansökan till miljödomstolen på nästa möte.