Styrelseprotokollet för december finns nu ute under fliken protokoll.