Nästa styrelsemöte är den 5 mars kl 18.30 i Flottans mäns lokaler i Norrtälje.