Nya protokoll

Nu finns både september och oktober månads styrelseprotokoll under fliken…


Kommande möten

26 september och 29 oktober hålls nästa möten, 18.s0.


Nytt protokoll

Efter ett litet sommaruppehåll har styrelsen nu haft ett nytt möte. Där…


Kommande möten

13 juli och 20 augusti hålls nästa möten. Julimötet blir i anslutning till den…


Nytt protokoll

Läs om ansökan till miljödomstolen och kommande arrangemang som föreningen…


Ansökan har kompletterats

  Föreningen har på begäran av Mark- och miljödomstolen lämnat ett par…


Protokoll från årsmötet

Sent omsider finns nu protokollet från årsmötet ute här på hemsidan under…


Junimötet

Juni månads styrelsemöte hålls tisdagen den 4 juni.


Möten framöver

9 april har föreningen styrelsemöte. Förra mötet hölls i samband med årsmötet…


Februarimötet

Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet under fliken protokoll.Där…