Rekordmycket vatten där sundet har gått

Vi brukar med jämna mellanrum påpeka att det är så tydligt var Nenningesund en gång har gått – och ska gå igen. Särskilt så här på våren syns det på var vattnet samlas. Och aldrig har det nog varit så tydligt som i år. Vattnet står inte bara högt – det har brett ut sig på bredden – och längs en mycket längre del av sträckningen. Nu kan man följa det en bra bit ner på ängen som vanligtvis bara är fuktig.