Stort tack till alla som skrivit på!

Vi har nu nått vårt första delmål för vår namninsamling. Över 1 000 – närmare bestämt 1 095 i skrivandets stund – har nu aktivt meddelat att de vill att Nenningesund ska öppnas.

Det är verkligen jätteroligt att få bekräftat att det är många som stöttar projektet – samtidigt är vi övertygade om att det finns ännu många fler. Så hjälp oss gärna att fortsätta sprida denna länk till alla som kan tänkas vilja skriva på: Namninsamling.

Vi har startat insamlingen för att ha med oss ert stöd i de viktiga diskussionerna med Norrtälje kommun i höst – och vi tror att många namn kan vara avgörande för hur de ställer sig till att vara en del av projektet. Efter en hemställan från föreningen utreder en arbetsgrupp på kommunen om den kan vara en del i ett huvudmannaskap. Att ha en stabil huvudman är bl a är avgörande i den ansökan om tillstånd att öppna sundet till mark- och miljödomstolen som vi jobbar på.

Här kan ni läsa mer om läget i projektet i övrig: Här står projektet idag