Delta digitalt i vårt årsmöte

Lördagen den 28 augusti håller vi vårt uppskjutna årsmöte. Vi välkomnar alla medlemmar till Rådmansö kyrkas församlingshem kl 11.00 – men de som vill kan också delta digitalt.

Som de flesta av er vet har vi skjutit upp årsmötet som egentligen ska hållas före juni månads utgång, även detta år pga pandemin. Vi tycker det är viktigt att träffa de av er som vill och kan i verkliga livet och när vi i våras skulle kalla till mötet var läget ännu mer osäkert än nu. Men vi vill också gärna ge de medlemmar som inte vill eller har möjlighet att delta fysiskt i mötet att göra så via videolänk.

Länken kommer att läggas upp här på hemsidan inför mötet – det finns dock en begränsning. Ni som deltar digitalt kommer inte att kunna rösta om vi hamnar i en votering. Vi har begränsade möjligheter att arrangera det och kommer att ha svårt att verifiera medlemskap digitalt. Alla är dock självklart välkomna att delta i diskussioner som uppstår.

Alla medlemmar är också välkomna att inför mötet mejla in motioner till info@nenningesund.se.