Ny teknik för muddring

I planen för sundet ingår att helt muddra Öjaren – det östra inloppet. Styrelsen har undersökt en ny robot-teknik som skulle kunna användas och som bl a innebär att man helt slipper grumling.

Frågan om muddring kom upp på den vandring vi nyss arrangerade och vi publicerar därför här en redogörelse för tekniken, sammanställd av två styrelseledamöter.

Metoden har tagits fram av Teknikmarknad, som är knutna till KTH. Den används i dagsläget i flera insjöar runt om i landet.

Lågintensiv sugmuddring