Nu finns protokollet från senaste styrelsemötet att läsa. Föreningen beslutade bland annat om en ny logotype och tackade av sittande ordföranden inför kommande årsmöte.

http://nenningesund.se/wp-content/u pdf ploads/2011/01/Styrelseprotokoll-mars2.