Den 25 mars är det dags för årsmöte i Föreningen Nenningesund, då kommer vi bland annat berätta om avgörande steg vi tagit för att komma vidare med vår nya ansökan till Miljödomstolen. Vi har framförallt inlett en mycket konstruktiv dialog med Norrtälje kommun. Om detta berättar vi mer på årsmötet i Rådmansö församlingshem, vid kyrkan kl 14.00, vi hälsar alla medlemmar välkomna och återkommer med en rapport här på hemsidan.

Sedan en tid tillbaka har styrelsen satsat mer och blivit mer effektiva i vårt arbete. Vi jobbar fortsatt med att färdigställa en ny ansökan till Mark- och miljödomstolen. När vår förra ansökan inte togs upp till bedömning fick vi feedback på flera och omfattande kompletteringar vi behöver göra. Det handlar till stor del om att projektet ur länsstyrelsens synpunkt hade uppgraderats till att ha en större påverkan än vad vi tidigare fått besked om.Det tycker vi i styrelsen i grund och botten är bra, vi vill genomföra projektet på bästa möjliga vis. Men det innebär att processen har blivit mer komplicerad och att vissa saker måste utredas ytterligare.

Vi står nu i startgroparna för att genomföra en geoteknisk utredning, kartlägga strömningarna mellan vikarna bättre och genomföra fler samråd med myndigheter och närboende.  Huvudmannaskapet är en annan avgörande fråga.

Föreningen Nenningesund vill öppna en port till skärgården och vi behöver fortsatt allt stöd vi kan få. Kanske är detta viktigare än någonsin tidigare när vi nu tar avgörande steg framåt. Så hjälp oss gärna med att få fler anhängare – tipsa alla intresserade om att man kan bli medlem via vår hemsida, där hittar man också mer information: nenningesund.se.