Vi skjuter fram årsmötet till augusti

Föreningens årsmöte kommer att hållas 28 augusti. Styrelsen har beslutat att med hänvisning till pandemin skjuta fram mötet som egentligen ska hållas före juni månads utgång. Vår bedömning grundar sej i att vi tror det är viktigt för våra medlemmar med ett fysiskt möte och att man fortsatt bara får samla åtta deltagare till allmänna sammankomster.

Beslutet fattades på senaste styrelemötet den 12 maj då vi också diskuterade att hålla det digitalt, men valde i slutändan att flytta fram det. Vi kommer att meddela tid och plats i god tid här på hemsidan och i sociala medier, och kommer så snart som möjligt också att publicera verksamhetsberättelsen och andra relevanta dokument. Och givetvis håller vi er uppdaterade om vad kommunens arbetsgrupp kommer fram till. Gruppen ska utreda om kommunen kan vara en del av ett huvudmannaskap för Nenningesund eller på annat vis engagera sig i projektet. Deras svar är avgörande för vårt arbete framåt och vi har löpande dialog med dem.