Kommunen har tillsatt en arbetsgrupp

Nu ska Norrtälje kommun utreda om de kan vara del i ett huvudmannaskapet för projektet att öppna Nenningesund. Styrelsen har skickat in en hemställan om detta och en arbetsgrupp har nu börjat titta på frågan.

Fråga om huvudmannaskapet är avgörande för hela projektet. Vi i styrelsen har kommit fram till att vår ideella förening inte själv kan ansöka om tillstånd att öppna sundet till Mark- och miljödomstolen, eller förvalta sundet framöver. Vi har därför föreslagit att kommunen tillsammans med föreningen och eventuella intresserade lokala företag går samman för att gemensamt agera som huvudman.

Detta är självklart ingen enkel fråga för kommunen men styrelsen har gjort omfattande utredningar som vi har delat med arbetsgruppen. Vi har så långt det hittills gått försökt svara på de frågor som kan tänkas komma upp. Vi har exempelvis, med hjälp av konsultbolaget Afry, gjort en första övergripande bedömning att det är realistiskt att hitta finansiering i form av bidrag. Vi har ju även gjort flera utredningar som visar att detta är ett bra projekt ur ett miljöperspektiv – en havsvik kommer att räddas och fisken gynnas, bl a . Vi vet också att det inte finns några giftiga  ämnen i marken och vi har hittat en ny metod för att muddra som gör att man slipper grumling. Detta för att nämna några viktiga områden.

Nu hoppas vi så klart att Norrtälje kommun, liksom vi, ser de stora möjligheter som ett öppet sund skulle innebära för miljön, för alla som bor i närområdet, för att locka besökare och för att göra Roslagens skärgård mer tillgänglig.

Vi vet att ni är många som stöttar oss och för att visa detta har vi också en namninsamling här på hemsidan. Det är viktigt att visa för kommunen att vi är många som vill öppna Nenningesund. I skrivande stund har vi 901 namn – vi vill gärna nå det magiska antalet 1 000 – så skriv på här och sprid gärna detta budskap.