Verksamhetsberättelse för 2020

Nu publicerar vi vår verksamhetsberättelse och revisionsberättelsen för 2020 här på hemsidan. Som vi tidigare berättat har vi pga av pandemin skjutit fram årsmötet som egentligen skulle ha hållits före juni månads utgång, men vi delar redan nu den formella dokumentation som vi kommer att presentera på mötet.

Verksamhetsberättelse 2020 Nenningesund

Revisionsberättelse 2020 Nenningesund

Årsmötet håller vi den 28 augusti kl 11.00 i Rådmansö kyrkas församlingshem – boka in redan nu! Vi håller även på att undersöka möjligheterna till att man ska kunna delta via länk.

Styrelsen väntar forfarande besked om hur Norrtälje kommun kommer att ställa sig till att stötta vårt projekt. Den arbetsgrupp som kommunen tillsatt har som målsättning att ge något form av besked innan man tar sommarledigt – men det är osäkert om det kommer att gå. Kommunen har en tung arbetsbelastning. Från styrelsen sida har vi poängterat att det inte är tidpunkten för ett besked som är det viktiga – utan att det blir en bra och utredning som ger ett bra underlag att diskutera. Vi har också lagt vikt vid att vi vill vara med i en fortsatt dialog innan ett beslut fattas.

Vi kommer självklart att berätta här på hemsidan så fort vi får något sorts besked. Och avsett vad det beskedet blir så kommer det att vara en avgörande fråga på det kommande årsmötet, därför uppmanar vi många redan nu att komma.