Sundet syns!

Det råder knappast någon tvekan om var Nenningesund har gått!  Kolla in bildspelet med foton  som togs 9/12.

Vid högt vattenstånd är själva sträckningen bitvis jättetydligt, särskilt vid båda sidor av Rådmansövägen. Det syns tydligast på bilden med vass i förgrunden. På östra sidan var spångarna delvis under vatten. När det ser ut så här vill man ju bara sätta en skopa i marken och ge vattnet en kanal att flyta i! Klicka på bilderna så visas de i större format och man kan bläddra mellan dem.