Leader rekommenderar vår ansökan

Leader Stockholmsbygd har förordat föreningens ansökan på 350 00 kr  för att göra en geoteknisk undersökning. Deras beslut ska dock godkännas av Jordbruksverket, men sannolikheten att det sker är stor.

Anslaget innebär att vi kan komma igång med undersökningen i vår och att vi då kan ta det första riktiga konkreta steget för att öppna Nenningesund. Men vi kommer inte att påbörja beställning eller annat innan vi har ett ja från Jordbruksverket. Som vi förstått det granskar Jordbruksverket Leaders rekommendationer utifrån ett regelverk – de kontrollerar att projektet och ansökan rimmar med Leaders ramar.

Den geotekniska undersökningen behöver vi göra för att kunna detaljplanera själva genomförandet av sundet, vi får även en del information som ska in i vår ansökan till Miljödomstolen. Leader Stockholmsbygd är en organisation som fördelar pengar dels från EU och dels från de kommuner i regionen som deltar i programmet. De är inriktade på lokalt ledd landsbygdsutveckling.

Styrelsen tror också att detta anslag kan ge oss en skjuts framåt i kontakten med kommunen och andra intressenter som vi samarbetar med i projektet. Och så klart ger det oss – och hoppas vi – alla medlemmar en extra energikick inför 2018.