Detta har hänt i höst

I mitten av december kommer föreningen att få besked om vi fått bidrag från Leader Stockholmsbygd till en geoteknisk undersökning.

Som vi tidigare berättat skickade vi före sommaren in en ansökan om anslag till undersökningen till Norrtälje kommun, men för ett tag sedan stod det kart att kommunen inte kommer att ge oss pengarna. Istället såg vi en möjlighet att göra en motsvarande ansökan till Leader Stockholmsbygd, som nu behandlas där. Leader jobbar för lokalt ledd utveckling och fördelar pengar som dels kommer från anslutna kommuner och dels från EU. Utmaningen med vår ansökan är ur deras perspektiv att de vanligtvis ger anslag till hela och mindre projekt, medan den geotekniska undersökningen för vår del endast är ett steg i vårt arbete. Samtidigt ser vi att ett öppet Nenningesund skulle uppfylla många av Leaders kriterier och visioner.

Parallellt har vi en fortsatt bra dialog med Norrtälje kommun. Deras skäl att neka oss bidraget är främst att de har en ansträngd ekonomi och att annat måste prioriteras i nuläget. Vi hoppas dock att vi kan komma framåt i andra frågor som är avgörande för vårt projekt och har haft ett bra möte med vår kontaktperson där. Kommunen bidrog även till vår Leaderansökan med ett uttalande som visar att de ser en stor nytta med ett öppet sund.

I arbetet med ansökan till Leader Stockholmsbygd fick vi verkligen återigen bekräftat att Nenningesund har ett brett stöd, även företag och organisationer bidrog med sin syn på nyttan av sundet. Nu ska vi också fortsätta med att mer konkret samla det stöd vi har och se vilka vi kan inleda samarbeten med.

Den geotekniska undersökningen behöver vi göra för att kunna planera hur sundet ska genomföras. Den kommer också att ge oss viss information som vi behöver för vår ansökan till Mark- och miljödomstolen om att öppna sundet.