Stort engagemang längs sundet

Årets första sommarvandring gick i solens och historiens tecken. Ni som missade den – boka in den 10 augusti.

I går, söndagen den 14 juli, genomförde vi sommarens första vandring längs sundet. Det är alltid roligt att få berätta om vårt projekt för nya intresserade personer, få nya frågor och fler nya medlemmar. Det är lite lerigt när vi går ner i buskagen på östra sidan av Rådmansövägen och vandrar i den faktiska fåran där sundet ska gå. Men där blir spåren av Nenningesund också extra tydliga. Längs vandringen berättar vi vilka frågor som återstår och vilka som står överst på listan för att vi ska kunna lämna in en ansökan om att få öppna sundet till Mark- och miljödomstolen, vi pratar så klart också om hur sundet ska bli – och inte minst om historien.

I år är historien extra aktuell eftersom det är 300 år sedan ryssarna härjade i Norrtälje – och tog vägen genom Nenningesund tillbaka. På så vis lurade de svenskarna som väntade vid Gräddö. De lär ha fått dra galärena genom sundet men vi tror inte det finns några spår av dem kvar. När vi väl får tillstånd att öppna sundet måste vi förvisso genomför en arkeologisk undersökning, men de experter vi varit i kontakt med är ganska så säkra på att vi inte ska stoppas av stora historiska fynd.

Missade ni denna fina vandring – som vi precis hann genomföra innan regnet startade lite lätt – så boka redan nu in den 10 augusti. Då går vi igen – från samma plats och vid samma tid: samling vid infarten till Nenningevik kl 10.00.