Snart dags för årsmöte

På senaste styrelsemötet började vi planera för det kommande årsmötet. Där kommer vi att lyfta två avgörande frågor.

Tiden rusar iväg, och även om det är ett tag kvar till mars och när vi ska ha vårt årsmöte är det dags att börja planera för det. Så boka redan nu in lördagen den 23 mars kl 11. Vi är i Rådmansö kyrkas församlingshem.

Det är extra viktigt att så många av våra medlemmar som möjligt kommer – eftersom vi har några avgörande frågor framför oss. Och givetvis är det bra om andra intresserade också deltar i mötet.

Som vi tidigare berättat har den geotekniska undersökningen visat att kostnaderna kommer att hamna på en högre nivå än vad vi hittills räknat med – detta för att marken är så lös att sundets kanter måste stöttas på något vis. Vi har också fått en ny intressent i projektet som kan avgöra utgången – Trafikverket. De gör en egen bedömning om hur viktigt projektet är när de ska besluta om de bygger om vägen eller inte.

Styrelsen jobbar nu med fokus på båda dessa frågor och vi planerar att ge er en tydliga kostnadsbild på årsmötet – och har förhoppningsvis också mer indikationer om hur Trafikverket ställer sej. Vi kommer att behöva er input i båda dessa frågor – därför är det viktigt att ni kommer.

Vi vet att det är en lite utmanande tidpunkt, då inte alla fritidsboende är ute i mars. Därför kommer vi också att be er ta ställning till en stadgeändring om att istället förlägga årsmötet till sommaren.

Hela protokollet från vårt senaste möte hittar ni här: http://nenningesund.se/wp-content/uploads/2019/01/Styrelseprotokoll-januari.pdf