Nya utmaningar

Lagom till det nya året har vårt projekt två tydliga utmaningar att fokusera på. Vi behöver dels få en bild av kostnaderna utifrån de nya förutsättningar den geotekniska undersökningen gett oss. Och dels måste vi visa Trafikverket att Nenningesund har en stor allmännytta.

Som vi tidigare berättat visar den geotekniska utredningen att sundet måste stöttas – marken är helt enkelt för lös för att vi ska kunna konstruera bärkraftiga sidor enkom av massorna. Det finns olika tekniker för att lösa detta och vi har inlett diskussioner med olika experter på området. Dessa experter ska också hjälpa oss att få en hyfsat bra uppfattning om i vilken storleksordning kostnaderna hamnar för detta. Klart är att det blir dyrare än vi tidigare trott.

När vi har detta klart för oss ska vi undersöka hur vi kan finansiera projektet och vi har redan nu börjat med att ta kontakt med olika EU-konsulter för att få hjälp att hitta tänkbara EU-fonder.

Trafikverkets roll har vi först efter ett möte med dem före jul fått klar för oss. Det visar sig att de helt kan avgöra om vi kan öppna sundet eller ej. Även om vi finansiera hela omläggningen av vägen där sundet ska passera så kan de säga nej. Det är nämligen bara de som kan bygga om vägen och ur deras synpunkt finns här redan en fungerande väglösning.

Vi hade trots detta besked ett mycket bra möte med handläggaren där som också var tydlig med att de ändå kan göra sådana här projekt. Men det sker efter en bedömning hos dem – om projektet har tillräckligt stor allmännytta och om de kan avvara sina resurser.

Vår plan nu är att göra allt vi kan för att visa att sundet har en stor allmännytta. Vi ska bl a visa på allt stöd vi har, både från kommunen och allmänheten. Men också visa på nyttan för näringslivet, det närliggande friluftslivet och Norrtälje som stad.

Båda dessa frågor är avgörande för projektet Nenningesund. Vi kommer att lägga all energi på detta när vi drar igång arbetet efter helgerna.

På senaste styrelsemötet uppehöll vi oss så klart mycket kring detta – här kan ni läsa hela protokollet: http://nenningesund.se/wp-content/uploads/2018/12/Styrelseprotokoll-december.pdf

Vinter i Nenninge – Rådmansövägen där sundet ska passera under i en trumma.
Mellan träden här ska sundet gå västerut mot Höggarnsfjärden.