Nu finns novemberprotokollet under fliken protokoll. Styrelsen beslutade bland annat att försöka få ett möte med det nya kommunledningen.