På senaste styrelsemötet beslutades att inte ha något möte i december, eftersom inga akuta frågor föreligger. Nästa träff blir i stället 13 januari.