I senaste styrelseprotokollet kan man läsa om mötet som några av styrelsens medlemmar har haft med Länsstyrelsen. Mötet syftade till att klargöra ett antal frågor som uppkommit i samband med ansökan till Mark- och miljödomstolen. Protokollet finns under fliken protokoll i menyn.