På senaste mötet förberedde styrelsen ett möte med Länsstyrelsen. Protokollet finns under fliken här ovan. Nästa styrelsemöte äger rum 22 oktober.