I väntan på protokollet från senaste styrelsemötet, finns ett datum för nästa möte: styrelsen ska träffas 19 november 18.30 hos Flottans män i Norrtälje.