Nu finns protokollet för senaste styrelsemötet ute under fliken protokoll. Där diskuterades bl a de skisser som ska ge en bild av hur området kring sundet kan komma att se.

Nästa styrelsemöte hålls 17 september kl 18.30.