Läs om ansökan till miljödomstolen och kommande arrangemang som föreningen deltar i och anordna, i senaste styrelseprotokollen – under fliken protokoll.