Föreningen har på begäran av Mark- och miljödomstolen lämnat ett par kompletteringar till ansökan om att öppna Nenningesund. Domstolen kommer nu att meddela ett antal myndigheter om ansökan och sedan offentligt kungöra den. När det har skett kommer vi att lägga ut ansökan här på hemsidan. Fler detaljer om kompletteringarna finns att läsa i protokollet från maj månads styrelsemöte.