13 juli och 20 augusti hålls nästa möten. Julimötet blir i anslutning till den vandring vi anordna läng sundet.