Avgörande EU-pengar

Den geotekniska undersökningen som vi genomförde hösten 2018 var ett avgörande steg för hela projektet att öppna Nenningesund. Vi kunde få den till stånd tack vare ett bidrag på 350 000 kronor från Leader Stockholmsbygd.

Undersökningen behövde vi göra för att förstå hur vi kan konstruera sundet och hur de massor vi ska lägga upp kommer att rinna av – och i förlängningen bestämma vilka uppläggningsytor som behövs. I anslutning till den geotekniska undersökningen genomförde vi också en miljöteknisk markundersökning.

Vi anlitade konsultföretaget Bjerking för allt detta och i november 2018 kom de med hela sin utrustning för att göra sina mätningar. De undersökte markens stabilitets- och sättningsegenskaper längs tre profiler på tvärs i det planerade sundet. Resultatet av det var ett rekord som vi i styrelsen inte direkt jublade över – marken är väldigt lös och vi kommer därför att behöva stötta sundets kanter. Men detta är helt avgörande för oss att veta när vi nu går vidare och fokuserar på att hitta rätt sätt att stötta sundet och få en tydlig uppfattning om kostnaderna.

Den miljötekniska markundersökningen gjorde vi för att se om det finns några föroreningar i marken och därmed i de massor vi ska ta hand om. Här fick vi ett positivt resultat – det finns inga höga halter av farliga ämnen i området. Detta är den första riktiga undersökning av förhållandena i området där sundet ska gå som vi, eller tidigare föreningar som drivit projektet gjort – och den är som sagt helt avgörande för arbetet framåt – för att  göra en projekteringsplan, undersöka hur vi ska finansiera projektet och för att sammanställa en gedigen ansökan till Mark- och miljödomstolen.

Att Leader Stockholmsbyggd också sett nyttan med vårt projekt genom att förorda att vi skulle få anslaget, är ett erkännande i sig som betyder mycket, inte bara för att vi kunnat genomför undersökningarna, men också för att stärka vår och våras medlemmars tro på det övergripande projektet att öppna Nenningesund.

Leader Stockholmsbygd arbetar för en livskraftig skärgård och landsbygd.  Finansiering av de bidrag de styr av kommer dels från EU (jordbruksfonden, havs- och fiskerifonden och socialfonden) och dels från de Stockholmskommuner som är medlemmar i föreningen: Norrtälje, Österåker, Värmdö, Haninge och Nynäshamn. Vårt case var lite speciellt eftersom vi sökt pengar till en liten del i en större process – den geotekniska undersökningen som är ett steg mot att öppna sundet. Men vi ser ju helt klart hur vårt arbete rimmar bra med Leader Stockholmsbygds fokus på att i skärgården främja:

  • En attraktiv bygd att bo och verka i
  • En attraktiv bygd att besöka
  • En god miljö och ökad hållbarhet