Föreningen Nenningesund har fått ett nytt utseende på sin hemsida. Än så länge pågår arbetet med att flytta över allt material från den gamla. Inom kort ska allt vara på plats och vi hoppas på överseende under tiden. Syftet med bytet är att få en mer överblickbar sida – och en mer lätthanterlig.