Nu finns en powerpointpresentation över föreningens årsmöte att ladda ner. Vi kompletterar snart med hela protokollet.

nenningesund årsmöte mars 2011