På senaste styrelsemötet rapporterades bland annat att vi nu har en grundkarta där vi skissat på förslag var muddermassor skulle kunna läggas upp. Några av förslagen är redan konfirmerade och godkända av tomtägare. En tomtägare har också åtagit sig att försöka beräkna hur mycket massor hans mark kan ta emot. Återstår att visa ett par förslag på uppläggningsplatser för respektive tomtägare och diskutera dem.

Det är också klart att föreningen kan få vara med på ett litet hörn i Norrtälje kommuns monter på Roslagsmässan i Norrtälje Sportcentrum den 6-7 maj.  Mötet noterade också att  kommunen beslutat att satsa 300 000 kr för att upprusta kanotlederna i kommunen, åtgärder som ligger i linje med föreningens projekt. Detaljer kring upprustningen beskrivs på kommunens hemsida, www.norrtalje.se

Arbete med en mer detaljerad projektplan har också inletts.